Životní koučink (life coaching) – Transformační koučink

Co to je koučink a k čemu je dobrý

Koučování vnímám jako jednu z metod osobního rozvoje člověka, která se zabývá hlavně přítomností a budoucností klienta. Bude vyhovovat klientům, kteří se nechtějí zabývat minulostí, ale chtějí dosáhnout nějakého cíle v budoucnu nebo si jen srovnat myšlenky. Koučování využívám i jako podpůrnou metodu přímo v terapii, pro ujasnění klientových myšlenek.

Proč jít na koučování k Marcele? Čím jsem jiná než ostatní koučové?

Mé koučování je TRANSFORMAČNÍ , pohlížím na klienta celostně, využívám techniky, které pracují s tělem, myslí, emocemi a intuicí.  Víc neprozradím, to se musí vyzkoušet…

Má filozofie koučování – osobní prohlášení kouče

Má filozofie koučování je jednoduchá. Být tu vždy 100 % pro klienta a ke každému klientovi přistupovat individuálně dle jeho potřeb, dle jeho osobnosti a naturelu. Přijímat klienta takového jaký je, nesoudit, nekritizovat, neradit. Jít k jeho cíli, jeho tempem a jeho cestou, být o krok za ním a sledovat jeho záda a když se otočí, tak mu pomoci k dalšímu kroku.

Koučovací model vychází z mé filozofie, používám to co znám podle individuálních potřeb klienta. Pro někoho bude vhodný model GROW pro někoho bude lepší Gestalt přístup, pro někoho systemika a pro někoho PCA Rogersovský přístup, to vše okořením ještě mou zkušeností jiných metod.

Etický kodex EMCC

Pracuji podle Etického kodexu EMCC.  S kodexem souzním, je to jasný ucelený systém celého procesu. Od domluvy kontraktu, cíle a finančního vypořádání, přes navázání vztahu s klientem, práci na zadání, diskrétnost, profesionalitu až po ukončení kontraktu a vhodné nakládání s informacemi.

Prohlášení o diverzitě a inkluzivitě přirozeně navazuje na mou filozofii koučování. Rozmanitost, různorodost a jedinečnost lidí, koučů i klientů je pro mne přirozená a samozřejmá. Inkluzivita – začleňování jde ruku v ruce s diverzitou.

Když toto prohlášení shrnu, mým cílem je pracovat na sobě, rozvíjet kompetence kouče a být tu 100% pro klienta a pomáhat mu utřídit si myšlenky tak, aby odcházel pozitivně naladěný na svůj cíl.

Jak koučink probíhá a jak často se sejdeme

Dohodneme se na tématu, času, kolikrát se uvidíme a na ceně sezení.  Obvyklý čas koučování je 60-90 min, četnost podle přání klienta a závažnosti tématu, cena je dle ceníku.

Místo koučování je v mé poradně v Ústí nad Labem nebo nabízím on-line koučink či koučování v přírodě.