Životní koučink (life coaching)

Co to je koučink a k čemu je dobrý

Koučování vnímám jako jednu z metod osobního rozvoje člověka, která se zabývá hlavně přítomností a budoucností klienta.

Má motivace ke koučování je jasná, je to pro mne další z metod, kterou mohu nabídnout klientům.  Je to další krok do skládačky, další rozšíření vějíře mých služeb pro klienty.  Od ostatních metod, které nabízím, se koučování liší tím, že to je více pro lidi analytické, zaměřené na výkon a analýzu nebo pro klienty, kteří již mají vyčištěnou minulost a chtějí se posunout dál. Dále bude vyhovovat klientům, kteří se nechtějí zabývat minulostí, ale chtějí dosáhnout nějakého cíle v budoucnu nebo si jen srovnat myšlenky. Koučování využívám i jako podpůrnou metodu přímo v terapii, pro ujasnění klientových myšlenek.

Má filozofie koučování – osobní prohlášení kouče

Má filozofie koučování je jednoduchá. Být tu vždy 100 % pro klienta a ke každému klientovi přistupovat individuálně dle jeho potřeb, dle jeho osobnosti a naturelu. Přijímat klienta takového jaký je, nesoudit, nekritizovat, neradit. Jít k jeho cíli, jeho tempem a jeho cestou, být o krok za ním a sledovat jeho záda a když se otočí, tak mu pomoci k dalšímu kroku.

Koučovací model vychází z mé filozofie, používám to co znám podle individuálních potřeb klienta. Pro někoho bude vhodný model GROW pro někoho bude lepší Gestalt přístup, pro někoho systemika a pro někoho PCA Rogersovský přístup.

Etický kodex EMCC

Pracuji podle Etického kodexu EMCC.  S kodexem souzním, je to jasný ucelený systém celého procesu. Od domluvy kontraktu, cíle a finančního vypořádání, přes navázání vztahu s klientem, práci na zadání, diskrétnost, profesionalitu až po ukončení kontraktu a vhodné nakládání s informacemi.

Prohlášení o diverzitě a inkluzivitě přirozeně navazuje na mou filozofii koučování. Rozmanitost, různorodost a jedinečnost lidí, koučů i klientů je pro mne přirozená a samozřejmá. Inkluzivita – začleňování jde ruku v ruce s diverzitou.

Když toto prohlášení shrnu, mým cílem je pracovat na sobě, rozvíjet kompetence kouče a být tu 100% pro klienta a pomáhat mu utřídit si myšlenky tak, aby odcházel pozitivně naladěný na svůj cíl.

Jak koučink probíhá a jak často se sejdeme

Dohodneme se na tématu, času, kolikrát se uvidíme a na ceně sezení.  Obvyklý čas koučování je 50-90 min, četnost podle přání klienta a závažnosti tématu, cena je dle ceníku.

Místo koučování je v mé poradně v Ústí nad Labem nebo nabízím on-line koučink či koučování v přírodě.