Rodinné konstelace

Rodinné – systemické konstelace

Rodinné nebo též systemické konstelace můžeme zařadit do jedné z mnoha terapeutických metod, která přispívá k osobnímu rozvoji, sebepoznávání klienta.

Metodu vymyslel a uvedl do praxe německý psychoterapeut Bert Hellinger v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století.

Co jsou konstelace?

Slovo konstelace znamená obecně „uspořádání“, vztah nějakých objektů vůči sobě navzájem.

Tzn. Rodinné konstelace je uspořádání vztahů v rodině, případně v jiném systému.

Proč se staví konstelace?

Pomocí nich lze pochopit nastavený vztahový systém a upravit ho tak, aby tento systém dál fungoval ku prospěch všech lidí v systému.

Řeší se v nich hlavně vztahy rodinné, partnerské, mezi sourozenci, ale i pracovní.

Každý z nás se nachází v nějakém systému, reaguje na podněty, které vyzařuje jeho okolí. I každý jeden člověk svým vyzařováním ovlivňuje lidi kolem sebe. Když je v takovém systému někde něco špatně, odrazí se to na vztazích i na zdraví. Rodinné konstelace slouží k narovnání řádu a k tomu, aby se klient cítil ve svém životě ukotven ve všech systémech, ve kterých se nachází, aby tam měl své místo.

Technicky je složité tuto terapii vysvětlit, konstelace se musí vyzkoušet a zažít, aby tomu člověk porozuměl.

Individuální sezení rodinných konstelací

Provádím i individuální práci s klientem. K tomu se přistupuje v případě, že klientovy není příjemné pracovat ve skupině. Terapie je účinná jako skupinová práce.